Konsulting rozwiązań BI

Szukasz rozwiązań z zakresu Business Intelligence, które będą wspierać Twoją codzienną pracę oraz funkcjonowanie Twojej firmy? Wykorzystaj nasze doświadczenie zdobyte podczas licznych wdrożeń i wykorzystaj potencjał BI zgodnie z potrzebami Twojego przedsiębiorstwa.

Wdrożenie rozwiązań z zakresu Business Intelligence powinno być zawsze poprzedzone analizą wymagań oraz uwarunkowań specyficznych dla danej organizacji. Konsultanci EBIS poza szeroką wiedzą techniczną, posiadają także kompetencje w zakresie biznesowej analizy potrzeb organizacji. Oferowane przez nas rozwiązania z zakresu BI są zawsze indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej firmy.

EBIS oferuje konsulting rozwiązań BI w zakresie:

01

Analizy potrzeb

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w innych realiach i na jego rozwój mają wpływ inne czynniki. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Przed wyborem rozwiązań z zakresu BI idealnych dla Twojej firmy zawsze oferujemy wsparcie w zakresie formułowania oczekiwań oraz wymagań.

02

Identyfikacji źródeł danych

Czy wiesz, że prace wykonywane w każdym z działów Twojej firmy generują wiele strategicznych informacji? Dział marketingu, sprzedaży, finansowy czy obsługi klienta. Każdy z nich operuje na danych, które poddane odpowiedniej analizie, mogą stać się elementem przewagi konkurencyjnej. Pomożemy Ci zidentyfikować ich źródła oraz wskażemy, jakie obszary działalności firmy mogą one wesprzeć.

03

Wyboru wskaźników i miar

Każda firma wyznacza sobie cele – zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Aby wiedzieć, w jakim stopniu zostały one zrealizowane, niezbędne jest określenie KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowych wskaźników efektywności. Służą one do pomiaru efektywności prowadzonych działań. Podczas konsultacji biznesowych z zakresu BI wskażemy, które z nich będą mieć zastosowanie w Twojej firmie.

04

Wyboru optymalnych narzędzi do analizy danych

Wybór odpowiednich narzędzi pozwoli Ci na przejrzyste i szybkie prezentowanie danych niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych. Oferowane przez nas rozwiązania są dostępne dla wszystkich pracowników firmy, pozwalają na analizę i prezentację danych na różnych urządzeniach, można z nich korzystać niezależnie od czasu i miejsca, w którym pracujesz.

05

Monitorowania wdrożonych systemów

Środowisko, w którym funkcjonuje każda firma, ma bardzo dynamiczny charakter. Stałe monitorowanie danych pozwala uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji i szybko reagować na zmiany rynkowe. W ramach usług konsultingowych jesteśmy do Twojej dyspozycji także wtedy, gdy powstaje potrzeba zmian w konfiguracji wybranych rozwiązań z zakresu Business Intelligence, gdy Twoja firma przechodzi restrukturyzację lub zachodzi potrzeba wyznaczenia nowych wskaźników pomiaru efektywności.