Tworzenie hurtowni danych

Fundamentem wszelkich działań prowadzonych w ramach BI są ustrukturyzowane dane. Poddanie ich analizie pozwala przekuć gromadzone informacje w praktyczną wiedzę, która posłuży do  yciągania wniosków i prognozowania zjawisk. Powodzenie tych procesów zależy jednak od wykorzystania hurtowni danych, nazywanej też bazą danych lub bazą analityczną.

Hurtownia danych – czym jest?

Hurtownia danych (data warehouse) jest specjalnie zaprojektowaną bazą danych, w której przechowywane są dane systemu klasy Business Intelligence. Jest ona  narzędziem do agregacji rozproszonych źródeł danych w jednej, scentralizowanej lokalizacji w celu ułatwienia
przygotowywania analiz i raportów biznesowych.

Budowa hurtowni danych

Główną cechą hurtowni danych jest wielowymiarowość jej budowy, w ramach której zbierane, przechowywane, strukturyzowane i wreszcie analizowane są cząstkowe dane – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – dotyczące organizacji. To właśnie dzięki tej  wielowymiarowości możliwe staje się szybkie i elastyczne przeprowadzanie skomplikowanych analiz, bez względu na źródło pochodzenia danych.

Po co hurtownia danych?

Jakość, przejrzystość i trafność danych, na których bazują działania organizacji, zapewnić może wdrożenie specjalnie zaprojektowanej hurtowni danych. Przede wszystkim służy ona do odczytu danych bieżących i historycznych, o rozmiarach liczonych w gigabajtach i terabajtach.

Hurtownia danych okazuje się niezbędna zwłaszcza w przypadku tych organizacji, które nie radzą sobie z ilością gromadzonych danych lub gdy dane te dynamicznie się zmieniają, utrudniając analizowanie i raportowanie. Tworzenie hurtowni danych to złożony proces, który należy dopasować do sytuacji wyjściowej danej organizacji.

Kluczowymi korzyściami płynącymi z implementacji hurtowni danych w organizacji są:

  • łatwy dostęp do informacji
  • szybsze podejmowanie trafnych decyzji
  •  zwiększona kontrola nad danymi
  • ściślejsza ochrona danych
  • automatyzacja procesów raportowania
  • ustanowienie stałego źródła danych

Specjaliści od hurtowni danych

Projektowanie, implementacja i utrzymanie hurtowni danych stanowi nie lada wyzwanie, które warto powierzyć w ręce specjalistów. W EBIS posiadamy zarówno wiedzę technologiczną w zakresie budowania baz danych, jak i wieloletnie doświadczenie biznesowe zdobyte przy realizacji projektów analityki biznesowej dla klientów z różnych branż. Wszelkie działania poprzedzamy dogłębną analizą wymagań klienta i specyfiki danej organizacji.

Skontaktuj się z EBIS, by skorzystać z rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Skontaktuj się