Planowanie i budżetowanie

Nowoczesne zarządzanie firmą wymaga szerokich kompetencji w zakresie planowania i budżetowania. Dobór celów i sposobów ich realizowania, jak i źródeł finansowania ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw. Proces ten przebiega zwykle wieloetapowo i jest bardzo złożony. Tymczasem szacuje się, że prawie 80% polskich firm opiera proces budżetowania jedynie na arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel.

Wraz z rozwojem firmy oraz ilością danych, które są agregowane, może to być niewystarczające rozwiązanie. Pojawiają się błędy w formułach wyliczeniowych czy w wersjonowaniu budżetu. Z kolei ograniczony dostęp do wykonanych analiz wpływa negatywnie na komunikację w zespole.

Oferowane przez EBIS systemy z zakresu Business Intelligence są doskonałym wsparciem w procesie planowania i budżetowania dla każdej firmy, ponieważ dają możliwość szybkiego tworzenia scenariuszy finansowych, nakreślania przewidywanych efektów każdej decyzji oraz pomagają wybrać optymalne rozwiązania.

W jaki sposób EBIS pomoże Ci usprawnić proces planowania i budżetowania?

Agregacja danych

Kompleksowo zintegrujemy dane pochodzące z różnych systemów. Dzięki temu uzyskasz szybki dostęp do kluczowych informacji, a czas potrzebny do opracowania planów i budżetów zostanie zdecydowanie skrócony poprzez konsolidację danych w jednej bazie!

Efektywne zarządzanie projektami

Dane będą dostępne dla wszystkich osób pracujących w firmie oraz zaangażowanych w proces ich analizy. Nanoszenie zmian w planach i budżetach będzie stale monitorowane, a historia zmian stale aktualizowana.

Stała optymalizacja

Pomożemy Ci w stałym monitorowaniu postępu prac związanych z planowaniem, jak i budżetowaniem. Dzięki temu uzyskasz możliwość elastycznego podejścia do zmian oraz systematycznej optymalizacji prowadzonych działań.

Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczymy wrażliwe dane, które dotyczą kluczowych obszarów funkcjonowania Twojej firmy. Pokażemy Ci, w jaki sposób przydzielać uprawnienia poszczególnych pracownikom zaangażowanym w proces planowania i budżetowania.

Tworzenie harmonogramów

W procesie planowania i budżetowania bardzo duże znaczenie ma podział zadań i obowiązków oraz przypisywanie ich określonym osobom, jak i wyznaczanie terminów ich realizacji. Wprowadzane przez nas usprawnienia poprawiają nie tylko komunikację wewnątrz firm, ale także zapewniają lepszą realizację celów.

Chcesz zwiększyć efektywność pracy nad zadaniami planistycznymi i budżetowaniem w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami już dziś!

Zapytaj o ofertę