Wzięliśmy udział w konferencji Business Intelligence Trends w Warszawie. Na konferencji zostały zaprezentowane tematy związane z nowościami i trendami systemów BI, a także kwestie zarządzania danymi i ich jakością, kontrolą kosztów czy integracją danych. Oprócz zdobycia merytorycznej wiedzy, uczestnicy spotkania mieli okazję wymiany wzajemnych doświadczeń i zaczerpnięcia fachowej porady.