;
26 maja 2021

Business Intelligence – jak wykorzystać potencjał nowych technologii w firmie?

W dzisiejszych czasach tempo rozwoju konkurencji jest o wiele szybsze niż rozwój rynku. Wpływ na tę sytuację ma postępująca globalizacja, rozwój technologii oraz powszechny dostęp do internetu. W takich warunkach osiągnięcie przewagi konkurencyjnej staje się podstawą do budowania długookresowej strategii każdej firmy. Tę z kolei można osiągnąć, korzystając z nowoczesnych...

Tagi: , ,

Czytaj więcej
5 maja 2021

Czy dane to faktycznie nowa ropa XXI wieku?

Analitycy z firmy IDC, wiodącego ośrodka badawczego z USA przekonują, że wkraczamy w erę cyfrowej gospodarki. Jak się okazuje, nie są oni w swoich poglądach osamotnieni. Ich zdanie podzielają także i ekonomiści. W jaki sposób można więc wykorzystać dane, aby zapewnić firmom stabilny rozwój? Od danych po cenne informacje biznesowe...

Tagi: ,

Czytaj więcej