5 maja 2021

Czy dane to faktycznie nowa ropa XXI wieku?

Analitycy z firmy IDC, wiodącego ośrodka badawczego z USA przekonują, że wkraczamy w erę cyfrowej gospodarki. Jak się okazuje, nie są oni w swoich poglądach osamotnieni. Ich zdanie podzielają także i ekonomiści. W jaki sposób można więc wykorzystać dane, aby zapewnić firmom stabilny rozwój? Od danych po cenne informacje biznesowe...

Tagi: ,

Czytaj więcej
25 kwietnia 2021

Jak sprawić, by analiza danych w marketingu była prosta i...

Analiza danych pochodzących z kampanii marketingowych to złożony proces. Jedna błędna liczba może bowiem prowadzić do złej interpretacji prowadzonych działań. W tym kontekście pojawia się szereg problemów - jak otrzymać wysokiej jakości dane do analizy? Jak sprawić, by proces analizy był jak najbardziej przejrzysty? Jak prawidłowo mierzyć dane, by ocenić...

Tagi: ,

Czytaj więcej
15 lipca 2020

Azure SQL Database – nowoczesna baza danych dostępna w chmurze

Usługa Azure SQL Database należy do rodziny produktów Azure SQL. Jest to inteligentna i skalowalna relacyjna baza danych oparta na rozwiązaniu chmurowym. Cechuje ją niezawodność oraz fakt, że jest zawsze aktualna. Co więcej, oferuje też szereg zautomatyzowanych funkcji obsługiwanych przez sztuczną inteligencję, które optymalizują wydajność i trwałość. Jakie korzyści może...

Tagi: , , , , , ,

Czytaj więcej
8 lipca 2020

Azure Data Warehouse – nowoczesne narzędzie do agregacji rozproszonych źródeł...

Zagregowane i odpowiednio ustrukturyzowane dane to fundament wszelkich działań prowadzonych w ramach BI. Poddanie ich analizie pozwala zamienić gromadzone informacje w praktyczną wiedzę, która służy do wyciągania wniosków i prognozowania zjawisk. Powodzenie tych procesów zależy jednak od poprawnego stworzenia i wykorzystania hurtowni danych. Jak działa Azure Data Warehouse?

Tagi: , , , , ,

Czytaj więcej
1 lipca 2020

Azure Data Factory – szybsza integracja danych

W świecie dużych danych, surowe i nieposegregowane dane są bardzo często przechowywane w różnych systemach – zarówno relacyjnych, jak i nierelacyjnych. Nie wnoszą one także do biznesu wartości, gdyż nie mają odpowiedniego kontekstu ani znaczenia, by wesprzeć działania analityków czy ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych. Z pomocą Azure Data Factory problemy...

Tagi: , , , ,

Czytaj więcej