Współczesne organizacje muszą stawiać czoło wielu wyzwaniom. Jednym z nich jest ogromna ilość danych o działalności przedsiębiorstwa, które gromadzone są w różnych lokalizacjach i formatach. Potrzebie ich integracji i sprawnej analizy sprostać mogą systemy określanej mianem BI. Business Intelligence, w Polsce znane również jako analityka biznesowa, to termin obejmujący różnego rodzaju narzędzia przekształcające dane w praktyczne informacje. W jakich obszarach zastosowanie znajduje BI? Dlaczego warto wdrożyć narzędzia Business Intelligence? O tym poniżej!

Business Intelligence – co to jest?

W czasach konkurencyjności opartej na wiedzy kluczowe dla firm staje się pozyskanie i sprawne wykorzystanie informacji biznesowych, których nieustannie przybywa. Z pomocą organizacjom przychodzą rozwiązania analityczne klasy BI, które ułatwiają wykorzystanie informacji w procesach decyzyjnych.

Zgodnie z przyjętą definicją, Business Intelligence (określane skrótowo jako BI), to w sporym uproszczeniu zbiór praktyk, działań oraz technologii, które pozwalają na przekształcanie surowych danych w użyteczne informacje biznesowe. Zdobytą w ten sposób wiedzę firmy mogą wykorzystać do świadomego obecnych i przyszłych działań.  Aplikacje Business Intelligence zbierają dane w sposób ciągły i tak samo nieprzerwanie wspierają firmę w realizowaniu przyjętej strategii. Tym samym pomagają osobom zarządzającym unikać błędnych i ryzykownych decyzji.

Czym zatem różni się Business Intelligence od tradycyjnego gromadzenia danych przez firmy? Przede wszystkim, kluczowym zadaniem systemów klasy BI jest gromadzenie danych pochodzących z wielu różnych źródeł, takich jak systemy ERP, CRM czy inne narzędzia marketingowe. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie bardzo przekrojowych analiz. Oprócz tego, narzędzia BI odróżnia wysoka jakość danych i sposób ich przetwarzania, polegający na automatycznym przygotowywaniu raportów.

Obecnie na rynku dostępna jest spora liczba rozwiązań Business Intelligence. Liderem wśród nich jest Power BI od Microsoft.

Zastosowania Business Intelligence

Nowoczesne systemy Business Intelligence to rozbudowane aplikacje służące do gromadzenia, analizy i prezentowania danych, które pomagają podejmować na każdym szczeblu organizacji.

W jakich obszarach biznesu można wykorzystać Business Intelligence? Firmy z różnych branż mogą stosować BI w wielu aspektach działalności. Zakres funkcjonalności oprogramowania z zakresu analityki biznesowej obejmuje typowe czynności związane z zarządzaniem biznesem – od procesów monitorowania podejmowanych akcji, przez budowanie strategicznej wizji rozwoju, po bieżące reagowanie na różnego rodzaju zdarzenia.

BI sprawdza się doskonale jako wsparcie w zarządzaniu sprzedażą, relacjami z klientami, procesami produkcyjnymi czy łańcuchem dostaw. W wielu obszarach możliwa jest automatyzacja powtarzalnych procesów decyzyjnych. Jak potwierdzają liczne analizy, systemy klasy Business Intelligence w znaczący sposób podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstwa, które z nich korzysta.

Rodzaje systemów BI

W ramach systemów Business Intelligence wyróżnić możemy kilka ich rodzajów. W zależności od przeznaczenia są to:

 • Customer Relationship Management (CRM) – systemy zarządzania relacjami z klientami.
 • Decision Support Systems (DSS) – systemy wspomagania decyzji, dzięki któremu pracownicy mogą na podstawie uzyskanych danych podejmować świadome decyzje związane z biznesem.
 • Executive Information Systems (EIS) – wyspecjalizowane systemy DSS przeznaczone dla osób decyzyjnych (kierownictwo wyższego szczebla), ułatwiające podejmowanie strategicznych decyzji.
 • Geographic Information Systems (GIS) – systemy do przetwarzania danych geograficznych w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji.
 • Management Information Systems (MIS) – systemy do wspierania zarządzania przedsiębiorstwem (analizy finansowe, procesy wytwórcze).
 • Online Analytical Processing (OLAP) – systemy wykorzystywane do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych (analiza wielowymiarowa i wielowymiarowe struktury danych).

Jak Business Intelligence może pomóc Twojej firmie?

Dane to jeden z najcenniejszych zasobów każdej firmy. Skuteczne ich wykorzystanie, które może przyczynić się do rozwoju biznesu, nie byłoby możliwe bez nowoczesnych narzędzi analitycznych, takich jak Microsoft Power BI.

Nowoczesne narzędzia Business Intelligence, takie jak Power BI, oferują możliwość prezentowania danych w praktycznie dowolnej postaci. Co kluczowe, tworzenie analiz nie wymaga specjalistycznej wiedzy – wystarczy jedynie wskazać konkretne źródło danych, a program samodzielnie przetworzy dostarczone mu informacje. Dzięki temu możemy uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania niemal dowolnego obszaru przedsiębiorstwa.

Wiemy już, co oznacza pojęcie Business Intelligence oraz na czym polega działanie systemów analizy biznesowej. Jakie zatem płyną korzyści z wdrożenia narzędzi klasy BI?

Do kluczowych z nich należą:

 • podejmowanie istotnych decyzji w czasie rzeczywistym i opartych na aktualnych danych,
 • przyspieszenie wielu procesów w firmie,
 • stały wgląd do danych dotyczących strategicznych obszarów przedsiębiorstwa,
 • usprawnienia pracy kierowników, managerów i osób na stanowiskach decyzyjnych,
 • łatwiejsze odnajdywanie źródeł problemów,
 • szybkie i łatwe dostarczanie raportów osobom podejmującym decyzje,
 • lepsza ocena efektywności pracowników,
 • skuteczne prognozowanie dotyczące działalności firmy i jej finansów,
 • mierzenie skuteczności kampanii marketingowych,
 • zwiększenie transparentności we wszystkich obszarach działalności,
 • swobodne śledzenie trendów i analizowanie działań konkurencji,
 • skuteczniejsze zarządzanie finansami – optymalizacja budżetu i eliminacja nadużyć.

Nie są to wszystkie możliwości Business Intelligence. To, jakie korzyści organizacja może czerpać z wdrożenia narzędzi BI, będzie zależeć od specyfiki danej działalności.

Wdrożenie systemu Business Intelligence

Aplikacje BI przez długi czas utożsamiane z wielkimi graczami na rynku, wraz z rozwojem technologii stają się dostępne również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zacząć korzystać z systemu BI, aby czerpać z niego widoczne korzyści? Power BI, wiodące rozwiązanie z zakresu analizy biznesowej, może przynieść firmie wymierne zyski na wielu płaszczyznach, pod warunkiem prawidłowego użytkowania.

Wdrożenie BI w organizacji stanowi wieloetapowy proces, który wymaga dogłębnego przeanalizowania potrzeb firmy (pod względem informacji, których chce analizować i danych, które mogą być w tym celu gromadzone), dopasowania kluczowych funkcji oraz przeszkolenia pracowników. Każdy biznes jest inny i wymaga indywidualnego podejścia w zakresie analizy danych biznesowych. Wyłącznie system dostosowany do konkretnej firmy, którego implementacja zostanie poprzedzona szczegółową analizą przedwdrożeniową jest w stanie sprawić, że gromadzone dane będą naprawdę przydatne w realizacji strategii.

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości, które oferuje BI, warto zadbać o to, aby wdrożony system był jak najbardziej funkcjonalny i przyjazny w obsłudze dla wszystkich użytkowników, bez względu na poziom ich wiedzy technicznej.

Chcesz wdrożyć Power BI?

EBIS – Złoty Partner Microsoft – oferuje kompleksowe usługi w zakresie Business Intelligence. Nasze rozwiązania opierają się o najaktualniejszą wiedzę i możliwości, które oferuje środowisko Microsoft Power BI. Wykonujemy analizy przedwdrożeniowe, wdrażamy narzędzia i zapewniamy doradztwo BI oraz szkolimy użytkowników z zakresu obsługi zaawansowanych systemów analitycznych.