Power BI to narzędzie, które pozwala w rewolucyjny sposób analizować dane i dzięki wielu narzędziom do wizualizacji przedstawiać je w interesujący sposób. Na czym polega praca analityka danych? Jaka jest przyszłość zawodu Business Intelligence developer? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Zawody Business Intelligence

Business Intelligence, znany również jako analityka biznesowa, zajmuje się wykorzystywaniem danych i przekształcaniem ich w przydatne informacje. Te informacje służą z kolei do wyciągania wniosków, które przekładają się na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Rozwój technologii jest powodem wielu zmian na rynku pracy i rosnącego zapotrzebowania na niespotykane dotychczas kompetencje. Powstają nowe stanowiska i coraz węższe specjalizacje. Nie inaczej jest w przypadku Business Intelligence – coraz więcej firm z różnych branż sięga po nowoczesne systemy analityczne, by lepiej wykorzystywać gromadzone dane. Jeden z zawodów, który wiąże się z rozwojem BI, prezentujemy poniżej.

Analityk biznesowy – czym się zajmuje?

Branża IT zatrudnia specjalistów o różnych specjalizacjach, którzy wykazują się wiedzą w danym obszarze. Zawodem, którego wykonywanie wiąże się z rozwojem analityki biznesowej i narzędzi takich jak Power BI, jest BI developer (Business Intelligence developer). Nazywany również analitykiem biznesowym (business analyst), pośredniczy między światem IT i biznesu. Jest to specjalista odpowiedzialny za rozwijanie oraz utrzymywanie istniejących baz danych. Przekształca dane z systemów informatycznych w przydatne wnioski, zrozumiałe dla osób nietechnicznych.

BI developer tworzy również nowe narzędzia, które służą do przetwarzania i przechowywania baz danych. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy też przygotowywanie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji konkretnych projektów.

Business Intelligence developer – zawód przyszłości?

Business Intelligence developer, który gromadzi i analizuje dane biznesowe firmy, zaliczany bywa do tzw. zawodów przyszłości. Już dziś analitycy biznesowi nie mają problemu ze znalezieniem dobrze płatnych posad w swojej branż. Z uwagi na to, że coraz liczniejsza staje się grupa firm dostrzegających korzyści biznesowe z analizy danych, popyt na specjalistów BI będzie prawdopodobnie z roku na rok coraz większy – ich obecność będzie niezbędnym elementem działalności firm z wielu różnych branż. Idealny kandydat na BI developera powinien cechować się umiejętnością analitycznego myślenia, ciekawością świata i potrzebą nieustannego weryfikowania wiedzy.

Power BI developer

W codziennej pracy BI developer wykorzystuje różne narzędzia programistyczne. Jednym z nich jest Power BI, platforma stworzona przez Microsoft, która pozwala na tworzenie i wizualizowanie informacji. Power BI jako najchętniej wykorzystywane narzędzie klasy Business Intelligence, umożliwia pobieranie danych z niemal dowolnego źródła. Z tego powodu w odniesieniu do programisty BI często używane jest zamiennie określenie Power BI developera.

Jak rozpocząć swoją karierę w Power BI?

Aby związać swoją karierę zawodową w branży Business Intelligence, trzeba wybrać odpowiednie studia kierunkowe – w znalezieniu pracy pomocne będą przede wszystkim informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, ale też nowe kierunki, takie jak zarządzanie danymi i analiza Big Data. Niezbędną wiedzę pozwalają zdobyć również specjalistyczne kursy i szkolenia oraz materiały przygotowane przez Microsoft, twórcę Power BI.