Gromadzenie oraz odpowiednia analiza danych rynkowych to jedno z największych wyzwań, przed jakim staje każde przedsiębiorstwo. W procesie tym najważniejsze jest to, aby dane zostały zamienione w wartościowe informacje, które wspierać będą podejmowanie decyzji strategicznych. W praktyce jednak bywa różnie. Choć firmy pozyskują dane z wielu źródeł, to jednak nie wnoszą one żadnych wartości do ich funkcjonowania.

Przeczucia i doświadczenie kontra dane – co wybrać?

Firmy zbierają niezwykle szczegółowe dane ‒ od klientów, dostawców, partnerów biznesowych i konkurencji. Jak dowodzą jednak badania przeprowadzone przez BI-Survey, 58% ankietowanych firm potwierdziło, że co najmniej połowę swoich decyzji biznesowych opiera na przeczuciach lub doświadczeniu, zamiast na danych. Z badania wynika także, że przedsiębiorstwa wykorzystują średnio tylko 50% dostępnych im informacji podczas podejmowania decyzji.

Jakie korzyści może przynieść firmom zmiana podejścia do wykorzystywania danych?

1.  Skuteczna realizacja przyjętych celów

Poprawna analiza danych przynosi wymierne korzyści dla każdej jednostki funkcjonującej w ramach danej firmy. Aby jednak pozyskane w toku analizy informacje były przydatne, powinny mieć nadany konkretny kontekst – w odniesieniu do przyjętych celów oraz dalszej wizji rozwoju przedsiębiorstwa. Opierając model biznesowy na danych, każdy z działów firmy dokładnie wie, które z przyjętych założeń zostały zrealizowane, a nad którymi należy nadal pracować. Stała optymalizacja prowadzonych projektów poprawia z kolei rentowność.

2. Sprawna identyfikacja szans i zagrożeń

Na drodze do sukcesu Twojej firmy stoi wiele przeciwności. Identyfikacja zagrożeń, zanim tak naprawdę się pojawią, zwiększa szanse na wykonanie w 100% przyjętego planu. Podobnie rzecz się ma w przypadku szans. Identyfikacja niszy rynkowej, odkrycie trendu wzrostowego, to idealne okazje do zwiększenia przychodów firmy. Analizując dane, z łatwością można zauważyć powstające wokół przedsiębiorstwa nowe możliwości, jak i potencjalne zagrożenia.

3. Lepsza identyfikacja potrzeb klientów

Co tak naprawdę wiesz o swoich obecnych i potencjalnych klientach? Jakimi kanałami najczęściej wchodzą w interakcje z Twoją marką? Badanie zachowań klientów pozwala na bardzo precyzyjne kierowanie kampanii promocyjnych oraz na dostosowanie do ich potrzeb oferty sprzedażowej. Posiadając właściwe i odpowiednie dane możliwe jest podejmowanie bardzo świadomych decyzji dotyczących budowania lejków sprzedażowych.

4. Poprawa wyników sprzedażowych

Nowoczesne strategie sprzedaży wymagają bardzo szerokiego spojrzenia na funkcjonowanie firmy. Zbieranie dokładnych i wiarygodnych danych pozwala na lepsze zarządzanie całym procesem sprzedaży. Jasne określanie celów i skuteczna ich komunikacja do zespołów sprzedażowych często przesądza o utrzymaniu się firmy na rynku. Dzięki analizie danych nie tylko managerowie mogą kontrolować poczynania handlowców i efektywność ich pracy, ale także sami handlowcy mają stały dostęp do informacji na temat struktury sprzedawanych produktów, cykliczności zakupów czy preferencji klientów.

5. Lepsza komunikacja wewnętrzna

Podejmowanie strategicznych decyzji często wymaga analizy danych pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania firmy. Do analizy danych używane są obecnie systemy klasy business intelligence, które zdecydowanie usprawniają proces przekształcania ich w cenne informacje. Zapewniają one dostęp do danych w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca, w którym pracujemy i to dla wszystkich osób pracujących w danej firmie. Usprawnia to zdecydowanie proces komunikacji między pracownikami oraz skraca czas niezbędny do podjęcia decyzji. O korzyściach płynących z wdrożenia w firmie systemu business intelligence możecie przeczytać na naszym blogu.

Przekształcanie danych w wartościowe informacje biznesowe powinno być podstawowym elementem kultury biznesowej każdej firmy. Środowisko pracy, jak i trendy rynkowe ulegają ciągłym zmianom. Sukces odniesie tylko ten, kto potrafi połączyć zdobytą wcześniej wiedzę z aktualnymi danymi.