Praca w sektorze Business Intelligence oraz analizy danych wymaga nie tylko znajomości poszczególnych narzędzi i ich funkcjonalności, ale także odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Podczas obsługi klientów, wdrażania systemów takich jak Power BI, czy poszukiwania nowych projektów niezwykle istotne jest posiadanie aktualnej wiedzy, najlepiej w udokumentowanej formie. Z pomocą przychodzą Certyfikacje Microsoft. Stanowią one kluczowy element na drodze edukacji osób zawodowo związanych z sektorem nowych technologii i IT. Także konsultanci EBIS korzystają z tej formy potwierdzenia ich kompetencji czego wyrazem są otrzymane certyfikaty Microsoft Data Analyst Associate.

Microsoft Data Analyst Associate – jak przebiega proces certyfikacji?

Analitycy danych pomagają firmom w maksymalizacji wartości ich zasobów danych poprzez wdrożenie Microsoft Power BI. Jako eksperci w danej dziedzinie, są oni odpowiedzialni za projektowanie i budowanie skalowalnych modeli danych. Pomagają także w segmentacji i przekształcaniu danych oraz ich wizualizacji. W ten sposób pomagają zamieniać dane w cenne informacje biznesowe.

Aby jednak proces ten był efektywny, analitycy danych muszą stale podnosić swoje kompetencje. Powinni też śledzić na bieżąco nowe funkcjonalności systemów BI. W przypadku Power BI, cennym certyfikatem jest Microsoft Data Analyst Associate. Aby go zdobyć, należy zdać egzamin DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI, który podejmuję tematykę:

  • przygotowania danych – pobieranie danych z różnych źródeł danych, profilowanie ich, czyszczenie, przekształcanie i ładowanie,
  • modelowania – projektowanie i opracowanie modelu danych, tworzenie miar za pomocą DAX, optymalizacja wydajności modelu,
  • wizualizowania – tworzenie raportów i dashboardów, wzbogacanie raportów pod względem użyteczności,
  • analizy danych – ulepszanie raportów w celu uzyskania wglądu w szczegóły oraz pogłębiona analityka danych,
  • zarządzania zbiorami danych oraz obszarami roboczymi.

Jak widać, zakres materiału dotyczy wielu aspektów wykorzystania Power BI. Każdy więc, kto decyduje się na przystąpienie do egzaminu, powinien solidnie się do niego przygotować. Próg zdawalności wynosi 70/100. Jednak forma w postaci pytań do przedstawionych use casów, jak i pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, wymaga wiedzy.

Konsultanci EBIS z certyfikatami Microsoft Data Analyst Associate

Konsultanci pracujący w EBIS nieustannie poszerzają swoją wiedzę. Regularnie zdawane egzaminy, takie jak DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI, potwierdzają ich kompetencje. Dzięki nim każdy członek zespołu zna najnowsze trendy w analizie danych oraz najnowsze funkcjonalności systemu Power BI. Natomiast EBIS może poszczycić się mianem Power BI Solution Partner.