W świecie dużych danych, surowe i nieposegregowane dane są bardzo często przechowywane w różnych systemach – zarówno relacyjnych, jak i nierelacyjnych. Nie wnoszą one także do biznesu wartości, gdyż nie mają odpowiedniego kontekstu ani znaczenia, by wesprzeć działania analityków czy ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych. Z pomocą Azure Data Factory problemy te zupełnie znikają.

Co to jest Azure Data Factory?

Azure Data Factory to oparta na chmurze usługa ETL (extract, transform, load) służąca do integracji danych. Za pomocą systemu możliwe jest podłączenie się do systemu źródłowego, pobranie i transformacja danych oraz załadownie ich do innego systemu. Azure Data Factory oferuje pozbawiony kodu interfejs użytkownika, który umożliwia intuicyjne tworzenie, zarządzanie i monitorowanie w jednym miejscu danymi. Za pomocą tej usługi można tworzyć oparte na danych przepływy pracy (nazywane potokami) i ustalać ich harmonogram. Można także tworzyć złożone procesy ETL, które przekształcają dane graficznie przy użyciu przepływów danych lub usług obliczeniowych, takich jak Azure HDInsight Hadoop, Azure Databricks i Azure SQL Database. Ponadto można również publikować przekształcone dane w magazynach danych, takich jak Azure SQL Data Warehouse for Business Intelligence (BI). Co ważne, dzięki usłudze Azure Data Factory nieprzetworzone dane mogą być organizowane w praktyczne magazyny i usługi data lake ułatwiające podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

azure data factory microsoft

microsoft.com

Jak działa Azure Data Factory?

Azure Data Factory  to w pełni zarządzana usługa migracji i integracji danych, która umożliwia użytkownikom Microsoft Azure łączenie danych z różnych źródeł w chmurze publicznej Azure. Korzystając z mapowania przepływów danych, klienci platformy Azure mogą tworzyć transformacje danych za pomocą łatwego w użyciu interfejsu wizualnego bez konieczności pisania wierszy kodu. Te przepływy danych są następnie wykonywane jako działania w potokach Azure Data Factory.

Azure Data Factory to solidne i dojrzałe rozwiązanie do integracji ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych ze źródeł, takich jak Microsoft SQL Server, Azure SQL Database, Azure Blob Storage i Azure Table Storage. System ten dobrze integruje się również z rozwiązaniami BI i narzędziami analitycznymi firmy Microsoft, takimi jak Power BI i Azure HDInsight.

Jakie zalety posiada Azure Data Factory?

Azure Data Factory pozwala na:

  • ekonomiczne i w pełni bezserwerowe zarządzanie danymi,
  • zwiększanie produktywności dzięki tworzeniu prostych i kompleksowych procesów ETL oraz ELT bez potrzeby kodowania czy utrzymania systemu,
  • szybkie przetwarzanie, przenoszenie, przekształcanie i przetwarzanie danych za pomocą kilku kliknięć,
  • modelowanie danych w dostępnym środowisku wizualnym,
  • zmniejszenie kosztów związanych z migracją danych dzięki w pełni zarządzanemu doświadczeniu w usłudze Azure Data Factory,
  • przesyłanie danych za pomocą gotowych łączników – w tym usług danych Azure, lokalnych źródeł danych, Amazon S3 i Redshift oraz Google BigQuery – bez dodatkowych kosztów,
  • płacenie tylko za to, z czego użytkownicy korzystają oraz na dalsze skalowanie systemu dzięki elastycznym możliwościom w miarę wzrostu ilości danych,
  • pełną ochronę danych dzięki poufnemu przetwarzaniu na platformie Azure.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem możliwości, jakie oferuje Azure Data Factory w swojej firmie, skontaktuj się z konsultantami EBIS w celu stworzenia dedykowanego pakietu usług. Z chęcią pomożemy wybrać Ci najlepsze dla Twojej firmy rozwiązania BI, przeprowadzimy wdrożenie wybranych rozwiązań, zajmiemy się także utrzymaniem systemu i jego dalszym rozwojem. Napisz –  info@ebisgroup.com lub zadzwoń – +48 12 307 06 35.