Zagregowane i odpowiednio ustrukturyzowane dane to fundament wszelkich działań prowadzonych w ramach BI. Poddanie ich analizie pozwala zamienić gromadzone informacje w praktyczną wiedzę, która służy do wyciągania wniosków i prognozowania zjawisk. Powodzenie tych procesów zależy jednak od poprawnego stworzenia i wykorzystania hurtowni danych. Jak działa Azure Data Warehouse?

Czym są hurtownie danych?

Czy wiesz, że mniej niż 0,5% danych biznesowych jest faktycznie przechowywanych i analizowanych we właściwy sposób? W efekcie przedsiębiorstwa tracą ponad 600 miliardów dolarów rocznie. Zaradzić temu mogą hurtownie danych, czyli specjalnie zaprojektowane bazy danych, w których przechowywane są firmowe dane pochodzące z różnych źródeł. Dzięki nim przygotowywania analiz i raportów biznesowych jest o wiele prostsze i obarczone mniejszym ryzykiem błędu. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania chmurowe, takie jak Azure Data Warehouse, które nie tylko posiadają dużą moc obliczeniową, ale dodatkowo gwarantują użytkownikom dostęp do ustrukturyzowanych źródeł danych praktycznie 24h/7 przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.

Jak działa Azure Data Warehouse?

Azure SQL Data Warehouse firmy Microsoft to wysoce elastyczna i skalowalna usługa w chmurze. Jest kompatybilny z kilkoma innymi ofertami platformy Azure, na przykład z Data Factory i Machine Learning oraz z różnymi narzędziami SQL Server i produktami Microsoft, w tym i z Power BI. Magazyn danych oparty na języku SQL na platformie Azure umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości danych poprzez przetwarzanie równoległe. Będąc rozproszonym systemem zarządzania bazami danych, przezwyciężył większość niedociągnięć tradycyjnych systemów hurtowni danych.

modern data warehouse

microsoft.com

Azure Data Warehouse – poznaj korzyści

Wśród głównych korzyści hurtowni danych Azure należy wymienić:

  • Elastyczność: hurtownia danych Azure cechuje się dużą elastycznością dzięki oddzieleniu komponentów obliczeniowych i magazynowych. Obliczenia można skalować niezależnie. Nawet jeśli zapytanie jest uruchomione, umożliwia dodawanie i eliminowanie zasobów.
  • Zorientowanie na bezpieczeństwo: Azure Data Warehouse ma różne składniki zabezpieczeń (na poziomie wiersza, maskowanie danych, szyfrowanie, inspekcja itp.). Biorąc pod uwagę cyberzagrożenia dla bezpieczeństwa danych w chmurze, komponenty hurtowni danych Azure są
  • Wysoka skalowalność: hurtownie danych Azure szybko skaluje się w górę i w dół zgodnie z wymaganiami.

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia Azure Data Warehouse w przedsiębiorstwie to:

  • łatwy i szybki dostęp do informacji,
  • podejmowanie trafnych decyzji biznesowych opartych na solidnych filarach – danych,
  • zwiększona kontrola nad danymi oraz ich kompleksowa ochrona,
  • stworzenie stałego źródła agregacji i segmentacji danych.

Jeśli chcesz wykorzystać to wspaniałe rozwiązanie do magazynowania danych w swojej firmie, skontaktuj się z nami. EBIS zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie Azure Data Warehouse oraz innych rozwiązań BI – od oceny potrzeb i określenia wymagań, po wybór platformy hurtowni danych, integrację, zarządzanie danymi i dalsze wsparcie. Napisz –  info@ebisgroup.com lub zadzwoń – +48 12 307 06 35.