Współczesny świat zdominowały dane. Powszechny dostęp do informacji sprawił, że zmieniły się zasady rynkowej gry. Konsumenci są coraz bardziej świadomi, chętnie wchodzą w interakcje z markami, szukają opinii i chętnie się nimi dzielą. Dla firm takie środowisko funkcjonowania to duże wyzwanie. Muszą stale czuwać nad tym, aby ich oferta dotarła do wybranej grupy docelowej i nie zaginęła w natłoku informacji. Jak zapewnić sobie rynkową przewagę? Warto wykorzystać możliwości, jakie daje business Intelligence.

Business Intelligence – zamieniaj surowe dane w strategiczne informacje

Pod pojęciem Business Intelligence kryje się cały parasol aplikacji, narzędzi oraz strategii działania, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do analizy danych biznesowych i przekształcania ich w cenne z punktu widzenia danej organizacji informacje. W jaki sposób systemy BI mogą pomóc Twojej firmie?

  1. Systemy BI zapewniają stały dostęp do danych

Dzięki rozwiązaniom, jakie oferuje BI, wszyscy pracownicy firmy mają stały i łatwy dostęp do danych firmowych. Mogą je weryfikować z poziomu komputera, jak i urządzeń mobilnych i to niezależnie od miejsca, w którym przebywają. Generowane w ten sposób raporty mają bardzo przejrzystą formę. Z ich odczytaniem z łatwością radzą sobie nawet osoby, które nie mają doświadczenia w analityce biznesowej.

  1. Systemy BI zwiększają produktywność

Do niedawna analiza zasobów informacyjnych firmy, ich przetwarzanie i optymalizacja były zadaniami, które wymagały dużych nakładów pracy. Dziś nowoczesne systemy BI zdecydowanie upraszczają te procesy – łączą dane pochodzące z różnych źródeł i tworzą z nich przejrzysty komunikat.  Wystarczy dosłownie kilka „kliknięć”, aby otrzymać analizę skuteczności kampanii marketingowej czy wyników sprzedażowych z danego okresu.

  1. Systemy BI zwiększają efektywność prac całej organizacji

Sprzedaż, finanse, marketing, zarządzanie zapasami, IT, zarząd – każdy z tych działów może wykorzystywać BI do analizy i przetwarzania potrzebnych im danych. Uzyskane w ten sposób raporty dają całościowy pogląd na kondycję firmy, wskazują słabe i mocne strony jej funkcjonowania, pozwalają unikać wąskich gardeł i ułatwiają podejmowanie decyzji.

  1. Systemy BI wpływają na redukcję kosztów

Rozwiązania z zakresu BI zdecydowanie skracają czas niezbędny do efektywnej analizy danych. Każdy z działów firmy zyskuje w ten sposób dodatkowe godziny, które może przeznaczyć na prace koncepcyjne. Co więcej, systemy te wspierają także proces podejmowania decyzji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybko reagować na zmiany rynkowe, minimalizować ryzyko podejmowanych działań poprzez stałą optymalizację procesów.

  1. Systemy BI zwiększają konkurencyjność firm

Bazowanie na twardych danych daje nie tylko całościowy pogląd na funkcjonowanie firmy, ale pozwala także na przewidywanie trendów rynkowych. To z kolei pozwala na stworzenie bardzo skutecznego modelu biznesowego, który zapewni firmie znaczną przewagę konkurencyjną. Dziś analiza zachowań konsumentów i badanie ich ścieżki zakupowej to czynniki, które każda firma powinna bezwzględnie analizować, aby zwiększyć swoją konkurencyjność.

Bez względu na profil działalności firmy, czy jej wielkość, jedno jest pewne – każdy manager musi mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez wdrożenia rozwiązań z zakresu business Intelligence ciężko jest firmom konkurować w tak dynamicznie zmieniającym się