Nowoczesne systemy analizy danych, takie jak Power BI firmy Microsoft nie są tylko domeną dużych firm, banków i organizacji biznesowych. Coraz częściej znajdują też zastosowanie w służbie zdrowia. Pomagają usprawnić zarówno procedury medyczne, jak i czynności administracyjne.

Narzędzia Business Intelligence w medycynie

Nowoczesne technologie informatyczne to rzeczywistość, która nie omija również służby zdrowia. Sukcesywnie wprowadzane są zaawansowane rozwiązania, których zadaniem jest wspomóc lekarzy i pracowników administracji medycznej w codziennej pracy. Warto tu wymienić chociażby Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM), e-recepty, e-skierowania, czy rozwój telemedycyny.

Coraz powszechniej wdraża się również nowoczesne systemy analizy danych, czyli znane z innych branż narzędzia klasy BI (Business Intelligence). Informacje i wnioski, wyciągnięte w oparciu o przetwarzanie dużych ilości informacji mogą znacząco usprawnić procesy podejmowania decyzji klinicznych i opieki nad pacjentami. Stosowana w szerokim zakresie analiza danych przyczynia się tym samym do zwiększenia skuteczności leczenia, skraca czas jego trwania i obniża koszty funkcjonowania placówki medycznej.

Analiza danych w służbie zdrowia

Korzyści oferowane przez wdrożenie zaawansowanych systemów analityki biznesowej typu Business Intelligence w placówkach medycznych można rozpatrywać na co najmniej trzech poziomach.

Usprawnienie pracy lekarzy dzięki BI

Pierwszy z nich to usprawnienie pracy pojedynczych lekarzy, jak i całych zespołów poprzez łatwy dostęp i wymianę danych na temat stanu zdrowia pacjentów. Systemy takie jak Microsoft Power BI umożliwiają szybkie reagowanie w nagłych przypadkach i sytuacjach kryzysowych, dzięki funkcjom zdalnego pulpitu i dostępu do informacji z dowolnego miejsca w czasie rzeczywistym. Generowane za pomocą Power BI raporty mogą być w łatwy sposób udostępniane w innych aplikacjach i portalach medycznych.

BI w administracji

Poziom drugi to dane wykorzystywane w zarządzaniu i administracji. Szczegółowa analiza danych pomaga opracować nowe modele opieki zdrowotnej, przewidywać przyszłe trendy i minimalizować zagrożenia. Szczegółowe informacje na temat podejmowanych działań, wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych, logistyki i kosztów ułatwiają prognozowanie i planowanie przyszłego zapotrzebowania. Zaawansowane narzędzia klasy BI pozwalają łączyć, integrować i analizować dane w różnych formatach z różnych źródeł. Informacje takie docenią również ubezpieczyciele, którym pomogą one lepiej wyceniać świadczenia i zapobiegać nadużyciom.

Kultura organizacyjna oparta na danych

Trzecim poziomem będzie wdrożenie nowoczesnej kultury organizacyjnej, opartej na elastycznym i spersonalizowanym podejściu do pacjenta. Takiej, w której nawet najbardziej złożone zestawy danych, takie jak rozliczenia, rekordy pacjentów i raporty finansowe obejmują godziny i dni a nie miesiące. Profesjonalnie wdrożone i skonfigurowane narzędzia klasy BI czynią skomplikowane kwestie znacznie prostszymi. Zwiększają też stabilność i przewidywalność działania, natomiast pacjentom zapewniają najwyższe standardy opieki.

Power BI w praktyce

Wykorzystanie systemu Microsoft Power BI doskonale obrazuje przykład raportowania stanu pandemii. EBIS stworzył interaktywny raport, który na bieżąco pokazuje ilość zachorowań w poszczególnych krajach na świecie. Przedstawia też ilość wyzdrowień oraz ułatwia monitorowanie ilości osób zaszczepionych.