Rozwój nowych technologii sprawił, że zyskaliśmy zupełnie nowe możliwości w zakresie analizy danych i raportowania. Prace, które do tej pory wykonywane były ręcznie z pomocą arkuszy kalkulacyjnych, dziś można zautomatyzować, wykorzystując narzędzia klasy Business intelligence. Jak wygląda raportowanie z ich pomocą?

Czym jest raportowanie BI?

Raportowanie BI to proces gromadzenia danych przy użyciu różnych programów i narzędzi w celu uzyskania odpowiednich informacji. W rezultacie dostarcza odbiorcom informacji dotyczących aktualnej sytuacji firmy, jak i trendów biznesowych, umożliwiając decydentom działanie. Tak szeroko zakrojona analiza biznesowa daje możliwość tworzenia inteligentnych raportów za pomocą nowoczesnych narzędzi, takich jak Microsoft Power BI. W rezultacie rozwiązanie to może przynieść korzyści w postaci stabilnego rozwoju firmy, jak i wzrostu rentowności, niezależnie od niszy czy wielkości przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści zapewnia raportowanie z użyciem Power BI?

1.    Szybszy przepływ pracy

Praca managerów, pracowników poszczególnych działów czy ważnych interesariuszy niejednokrotnie może utknąć w jednym punkcie, jeśli przyjdzie im czekać na kompleksowy raport BI od działu IT. Problem ten jest szczególnie często spotykany w firmach, które korzystają z rozproszonych źródeł danych.  Wówczas ich agregacja, segmentacja i prezentacja w postaci czytelnych wykresów może trwać nawet kilka dni. W tym czasie nie można podejmować decyzji, co ostatecznie przekłada się na globalne wyniki przedsiębiorstwa.

Scentralizowanie wszystkich źródeł danych w jednym miejscu za pomocą łączników danych, które mogą zapewnić jeden punkt dostępu dla wszystkich, nawet nietechnicznych użytkowników w firmie, to jedna z głównych korzyści, jakie oferuje firmom inteligentne raportowanie w Power BI. Świat oparty na danych nie musi być przytłaczający, a dzięki odpowiednim narzędziom BI całym procesem można łatwo zarządzać za pomocą kilku kliknięć.

2.    Możliwość wykorzystania danych w czasie rzeczywistym i danych historycznych

W tradycyjnych metodach raportowania trudno jest wykorzystać i zrozumieć ogromną ilość gromadzonych danych. Stworzenie prostej prezentacji z obszernych informacji może stanowić wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych menedżerów. Raportowanie z pomocą narzędzia Microsoft Power BI jest procesem płynnym. Zyskujemy dostęp zarówno do danych historycznych, jak i bieżących, co zapewnia kompleksowy wgląd w kondycję firmy.

3.    Lepsze zrozumienie potrzeb klientów

Kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa są klienci. To dzięki nim firma może się rozwijać i pokonywać kolejne szczeble w biznesowej karierze. Wraz z biegiem czasu klienci stali się jednak coraz bardziej wymagający, a ich potrzeby rozbudowane. Z tego względu tak ważne jest, aby dobrze ich poznać. Z pomocą zaawansowanej analizy danych w Power BI, zyskujemy możliwość sprostania ich potrzebom emocjonalnym i przewidywania ich zachowania, przez co w łatwy sposób można zwiększyć sprzedaż i zapewnić płynną obsługę klienta.

Bez wątpienia inteligentne raportowanie z wykorzystaniem narzędzi BI, takich jak Power BI, przynosi firmom także wymierne korzyści finansowe. Podejmowane decyzje strategiczne opierają się na solidnych filarach, a nie na przewidywaniach czy domysłach. Można więc w szybki i prosty sposób podnieść efektywność prowadzonych działań, eliminując procesy nieefektywne czy wyszukując nisze.