Analiza agregowanych na co dzień danych powinna być niezbędna dla każdej firmy – niezależnie od branży, wielkości czy lat doświadczenia. Dzięki niej możliwe jest bowiem lepsze zrozumienie zachowań klientów i dostarczanie istotnych informacji biznesowych, dzięki którym podejmowanie decyzji staje się o wiele łatwiejsze. Analiza danych z pomocą rozwiązań BI daje praktycznie nieograniczone możliwości filtrowania i segmentowania danych w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia i ewentualnej kontroli pojawiających się błędów. Potencjał drzemiący w danych jest ogromny i często staje się przewagą konkurencyjną firmy. W jaki sposób także i Twoja firma może usprawnić analizę danych dzięki rozwiązaniom BI?

W jaki sposób systemy BI usprawniają analizę danych?

Business intelligence (BI) to połączenie analityki biznesowej, eksploracji i wizualizacji danych. To także umiejętność zastosowania najlepszych praktyk wspierających przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji opartych na danych. Zaawansowana analiza danych zapewnia możliwość tworzenia różnorodnych zapytań, które dają jasny obraz kondycji firmy i pozwalają na ciągłe doskonalenie praktyk biznesowych. Firmy, które wykorzystują systemy business intelligence do analizy danych, takie jak Power BI, zyskują podwójną korzyść. Pierwsza to możliwość analizy danych historycznych, a druga to możliwość prognozowania przyszłych trendów lub zdarzeń. Dodatkowo, nowoczesne systemy do analizy danych usprawniają prace poprzez:

– systematyczne porównywanie danych z różnych źródeł,

– zestawianie danych biznesowych w jednym panelu, niezależnie od czasu i miejsca, zarówno z poziomu urządzeń stacjonarnych, jak i dedykowanych aplikacji,

– przygotowywanie interaktywnych raportów o przejrzystym układzie, które mogą być udostępniane poszczególnym członkom zespołu,

– dzielenie się analizą danych z interesariuszami w celu usprawnienia komunikacji i organizacji pracy,

– porównywanie bieżących danych z danymi historycznymi w celu śledzenia wydajności czy analizy KPI, przy użyciu spersonalizowanych dashboardów,

– eksplorację danych jako wizualne opowiadanie historii w celu przekazywania spostrzeżeń i wykrywania trendów w czasie rzeczywistym,

– spójną analizę danych i eliminację błędów ludzkich.

Co Microsoft Power BI może zrobić dla Twojej firmy?

Analiza danych z pomocą arkuszy kalkulacyjnych nie jest efektywna. Duże zbiory danych sprawiają, że łatwo o pomyłkę – duplikację danych, pominięcie danych pochodzących z niektórych kanałów, czy wreszcie i błąd ludzki. Z pomocą Power BI analiza danych staje się prosta i intuicyjna nawet dla osób, których umiejętności techniczne są niewielkie. Możliwość kierowania zapytań w języku naturalnym czy funkcjonalność „przeciągnij i upuść” sprawiają, że tworzone z pomocą systemu Microsoft Power BI wykresy i raporty są przejrzyste, a zaprezentowane w tej formie dane łatwe do interpretacji.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu do analizy danych?

Dane firmowe są jak żyła złota, a Business Intelligence i systemy do analizy danych, takie jak Microsoft Power BI, mogą pomóc firmom wykorzystać gromadzone dane do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji klientów oraz rozwiązywania problemów biznesowych. Warto więc skorzystać z potencjału, jaki oferują nowoczesne narzędzia BI, aby wesprzeć rozwój firmy.

Skontaktuj się z naszymi certyfikowanymi specjalistami Power BI i zapytaj o dedykowana ofertę! Firma EBIS dołączyła do grona partnerów Microsoft o statusie Microsoft Gold Certified Partner, co daje Ci gwarancję jakości świadczonych usług oraz rzetelnego wsparcia na każdym etapie projektu wdrożenia systemu do analizy danych.