Na efektywność procesów decyzyjnych wpływa w dużej mierze jakość informacji. Jest to bezsprzeczny fakt w dzisiejszym konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, które wymaga sprawnego dostępu do danych. Dzięki odpowiednio zbudowanej hurtowni danych, opartej na architekturze BI, poprawa wydajności biznesowej jest znacząca i sprzyja realizacji strategii.

Hurtownia danych – co to jest?

Hurtownia danych (z ang. data warehouse) to specjalnie zaprojektowana baza danych, dedykowana do przechowywania danych systemu klasy Business Intelligence. Jest to narzędzie służące do agregacji rozproszonych źródeł danych w jednej, scentralizowanej lokalizacji w celu ułatwienia przygotowywania analiz i raportów biznesowych.

Hurtownie danych a analiza biznesowa

Magazynowanie danych i analiza biznesowa to terminy używane do opisywania procesu przechowywania wszystkich danych firmowych w wewnętrznych lub zewnętrznych bazach danych pochodzących z różnych źródeł z naciskiem na analizę i generowanie praktycznych wniosków za pomocą narzędzi BI dostępnych online.

Jedną z podstawowych cech hurtowni danych jest wielowymiarowość. W jej ramach dane cząstkowe są zbierane, przechowywane, odpowiednio grupowane, segmentowane oraz analizowane. To właśnie dzięki tej wielowymiarowości możliwe staje się szybkie i elastyczne przeprowadzanie skomplikowanych analiz, bez względu na źródło pochodzenia danych. Tak przygotowane dane można bez problemu poddać dalszej analizie biznesowej i efekcie otrzymać rzetelne informacje zwrotne.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje hurtowni danych?

Wdrożenie specjalnie zaprojektowanej hurtowni danych sprawia, że przedsiębiorcy otrzymują jasne i przejrzyste dane, niezbędne do rozwoju firmy. Co ważne, odnoszą się one zarówno do sytuacji bieżącej biznesu, jak i danych historycznych. Z ich pomocą możliwe jest także wykonywanie analiz predykcyjnych, nawet wtedy, gdy zbiory obejmują gigabajty czy terabajty danych.

Natomiast Business Intelligence koncentruje się głównie na generowaniu spostrzeżeń biznesowych, ukierunkowanych na podnoszenie wydajności operacyjnej, jak i strategicznej. Z pomocą BI można zbadać i przeanalizować mierzalne aspekty biznesu. Można więc powiedzieć, że systemy i narzędzia BI wykorzystują hurtownie danych, podczas gdy hurtownie danych działają jako podstawa analizy biznesowej.

Wraz z ekspansją danych przetwarzanych narzędzia i oprogramowanie potrzebne do przeprowadzania analiz znacznie się rozwinęły. W tym kontekście gwałtownie wzrosła potrzeba wykorzystania odpowiednich narzędzi, jak Microsoft Power BI. W takim środowisku procesy hurtowni danych, jak i wsparcie dla insightów BI potrzebnych do efektywnego generowania i rozwijania zrównoważonej świadomości biznesowej mogą być zarządzane za pomocą nowoczesnych systemów. Wizualizacja danych to podstawowy element, który umożliwia menedżerom, kadrze zarządzającej i użytkownikom biznesowym samodzielne wykonywanie analiz, bez konieczności intensywnego wsparcia IT.

EBIS – specjaliści od hurtowni danych, BI i analizy danych

Projektowanie, implementacja i utrzymanie hurtowni danych stanowi duże wyzwanie, które warto powierzyć w ręce specjalistów. W EBIS posiadamy zarówno wiedzę technologiczną w zakresie budowania baz danych, jak i wieloletnie doświadczenie biznesowe zdobyte przy realizacji projektów z zakresu analityki biznesowej dla klientów z różnych branż. Wszelkie działania poprzedzamy dogłębną analizą wymagań klienta i specyfiki danej organizacji. Napisz do nas lub zadzwoń – wspólnie wybierzemy najlepsze dla Twojej firmy rozwiązanie.