12 lipca 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się ważne posiedzenie Rady Programowej Data Economy Congress. Spotkanie to zgromadziło ekspertów z dziedziny analityki i zarządzania danymi, którzy mieli za zadanie przedyskutować agendę drugiej edycji tego prestiżowego wydarzenia, zaplanowanej na 9-10 października bieżącego roku.

Posiedzenie Rady Programowej Data Economy Congress w Warszawie

Obrad, moderowane przez Współprzewodniczących Rady Programowej, Mariusza Cholewę (Prezesa Zarządu BIK) oraz Szymona Wałacha (Wiceprezesa Zarządu InPost), rozpoczęto od omówienia roli i zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w gospodarce opartej na danych.

Eksperci podkreślali ogromne korzyści płynące ze współpracy między sektorami w obszarze danych. Zauważono, że poszczególne branże znajdują się na różnych etapach cyfryzacji procesów i wykorzystania danych, dlatego mogą wzajemnie się inspirować i czerpać z doświadczeń innych sektorów.

W trakcie dyskusji poruszono istotne zagadnienia związane z systemami architektury danych oraz kształtowaniem cyberodporności w organizacjach. Duże znaczenie przywiązano również do aktualnych regulacji i dobrych praktyk w obszarze data economy oraz technologii chmurowych, które wspierają rozwój firm.

Następnie tematyka rozmów skupiła się na wyzwaniach sektora energetycznego w epoce cyfrowej rzeczywistości oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT) w rozwiązaniach związanych z efektywnością energetyczną. Pojawiły się także wątki dotyczące sektora MedTech w gospodarce opartej na danych. Omówiono rolę sektora EduTech w transformacji polskiego systemu edukacji.

EBIS na posiedzeniu Rady Programowej Data Economy Congress

Także i my miesiliśmy przyjemność zabrać głos w tak ważnej dyskusji. EBIS reprezentował Rafał Wieczorek, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu analizy danych oraz wdrażania systemów analitycznych, takich jak Power BI, w firmach z różnych branż.

Rada Programowa Data Economy Congress wykonała znaczącą pracę, ustalając główne tematy i kierunki drugiej edycji tego ważnego wydarzenia. Uczestnicy spotkania z niecierpliwością oczekują październikowego kongresu, gdzie będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę, dzielić się doświadczeniami i nawiązywać wartościowe kontakty w obszarze gospodarki opartej na danych.

Zapraszamy na krótką fotorelację:

data economy congress
https://dataeconomycongress.pl/posiedzenia-rady-programowej-data-economy-congress-12-07-2023/
data economy congress warszawa
https://dataeconomycongress.pl/posiedzenia-rady-programowej-data-economy-congress-12-07-2023/
data economy congress warszawa 2023
https://dataeconomycongress.pl/posiedzenia-rady-programowej-data-economy-congress-12-07-2023/
data economy congress warszawa 2023 lipiec
https://dataeconomycongress.pl/posiedzenia-rady-programowej-data-economy-congress-12-07-2023/