Giganci branżowi tacy jak Microsoft, Google, IBM, Amazon i Oracle są liderami pod względem udziałów w globalnym rynku analitycznym. Dostarczają oni rozwiązania, które wspierają przedsiębiorców w ich codziennej pracy, co w dobie wciąż trwającej pandemii COVID-19 nabiera szczególnego znaczenia. Chociaż sytuacja wydaje się teraz mniej kłopotliwa i na horyzoncie pojawiają się zmiany w kierunku „nowej normalności”, to jednak wiele firm nadal boryka się ze spadkiem zamówień, zakłóceniami łańcucha dostaw lub wciąż musi dostosowywać model biznesowy do zmienionych wymagań i jak najlepszego przygotowania się na ewentualne przyszłe kryzysy. Jak w obliczu tych zmian kształtują się trendy w Business Intelligence na 2022 rok? Czy analiza danych wspierać będzie przedsiębiorców w ich działaniach? O tym w dalszej części artykułu.

Zarządzanie danymi podstawowymi i jakością danych

Z danych opublikowanych przez serwis BI-Survey wynika, że kluczowym trendem w analityce danych na 2022 rok będzie niezmiennie zarządzanie danymi i dbałość o ich jakość. Firmy nieustannie bowiem walczą z niewystarczającą jakością danych jako przeszkodą w lepszym ich wykorzystaniu. A jak wiemy, ta przekłada się z kolei na zapewnienie dokładności spostrzeżeń analitycznych i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Dobrej jakości dane powinny być dokładne, spójne, kompletne, aktualne, unikalne i zweryfikowane. W związku z tym zarządzanie danymi podstawowymi (Data Quality Management – DQM) i ich jakością pozostanie bardzo ważne w 2022 roku.

Collaborative BI

Kanały mediów społecznościowych, strony internetowe czy e-sklepy dały firmom możliwość szybkiego zbierania danych o klientach, ich preferencjach i odczuciach. Kiedy takie potężne dane są zbierane przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi BI, mamy do czynienia z collaborative BI.

Collaborative BI (collaborative business intelligence) szybko staje się dominującym na 2022 rok trendem, ponieważ ułatwia zbieranie danych, trafne podejmowanie decyzji i współdzielenie raportów wszystkim uczestnikom danego projektu, managerom czy osobom zarządzającym. Collaborative BI wspiera również wspólne rozwiązywanie problemów i swobodne dyskusje biznesowe poprzez platformy Web 2.0 takie jak Microsoft SharePoint.

Analytics Embedded

Według Allied Market Research Report, globalny rynek wbudowanej analityki ma osiągnąć wartość 60 miliardów dolarów do 2023 roku. Wbudowana analityka, dzięki byciu „rezydentem” w natywnych aplikacjach, umożliwia szybką analizę danych bez konieczności przenoszenia ich z jednego środowiska programistycznego do drugiego. Tym samym embedded analytics zapewnia cyfrowe miejsca pracy osobom na co dzień zajmującym się danymi. Dzięki niej analiza danych odbywa się w ramach naturalnego przepływu pracy użytkownika, bez konieczności przełączania się do innej aplikacji.

Embedded analytics oferuje zestaw funkcji, które są ściśle zintegrowane z istniejącymi aplikacjami (CRM, ERP, systemy finansowe czy portale informacyjne). Zapewniają one dodatkową świadomość, kontekst lub możliwości analityczne w celu wsparcia procesu decyzyjnego. Zadania te mogą wymagać agregowania danych pochodzących z wielu systemów lub widoków zagregowanych. Jednak wynik tak przeprowadzonej analizy jest czymś więcej, niż tylko scentralizowanym przeglądem informacji.

Przykładowo korzystając z wbudowanej analizy Power BI, można szybko i łatwo udostępniać przejrzyste raporty, pulpity nawigacyjne i analizy dla klientów we własnych aplikacjach. Mozna też zmniejszać zasoby programistów, automatyzując monitorowanie, zarządzanie i wdrażanie analiz, uzyskując przy tym pełną kontrolę nad funkcjami usługi Power BI i inteligentną analizą. Bez wątpienia więc embedded analytics rozwijać się będzie w szybkim tempie w 2022 roku, dając firmom zupełnie nowe możliwości spojrzenia na posiadane dane.

business intelligence EBIS

Powszechna adaptacja chmury i SaaS

W 2021 roku coraz więcej firm migrowało do chmury hybrydowej lub publicznej i zaczęło korzystać z planów Software as a Service (SaaS) w zakresie outsourcingu usług BI. Koncepcja BI w chmurze stała się tak popularna, że 95% dostawców oprogramowania opowiedziało się za nią, a 54% przedsiębiorstw uważa BI w chmurze za „bardzo ważny” dla swojej działalności. Tak wynika z badania Dresner’s 2020 Cloud Computing and Business Intelligence Market Study.

Nic nie wskazuje na to, aby trend ten w 2022 roku miał ulec zmianie. Firmy korzystające z rozwiązań chmurowych mają bowiem stały dostęp do danych – niezależnie od czasu i miejsca. Dostawcy rozwiązań chmurowych dbają o bezpieczeństwo danych, udostępniają usługi tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Co ważne, chmura oferuje również łatwą skalowalność i elastyczność usług, co przekłada się na komfort pracy oraz oszczędności.

Integracja AI z BI oraz automatyzacja

Technologie AI przeniknęły niemal do każdego aspektu dzisiejszego biznesu ‒ niezależnie od tego, czy jest to silnik rekomendacji, zautomatyzowane przygotowanie danych, rozszerzona analityka czy raporty oparte na programowaniu neurolingwistycznym. Można powiedzieć, że AI prawdziwie zdemokratyzowała działania Data Science. W świecie analityki i BI opartym na AI, użytkownicy biznesowi mogą pytać o dane, aby potwierdzać spostrzeżenia wygenerowane przez maszyny bądź też je akceptować. To prowadzić będzie w 2022 roku do dalszego zastępowania ludzi w wielu sektorach przez inteligentne systemy komputerowe. Dotyczyć to będzie sektora usług finansowych, produkcji czy opieki zdrowotnej.

Znaczenia nabierze także automatyzacja analizy danych. Oferuje ona przedsiębiorcom szereg korzyści, wśród których kluczowe znaczenie ma szybkość przetwarzania, krytyczna dla przetrwania biznesu w trudnym, pandemicznym czasie.

Wykorzystanie danych do opowiada historii

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu, obok wizualizacji danych, ważnym elementem jest również dzielenie się historią z innymi użytkownikami – w szczególności z kontrahentami i potencjalnymi partnerami biznesowymi. Działające na rynku platformy BI zawierają narzędzia do storytellingu i zaawansowanej wizualizacji, co pozwala ich użytkownikom na przekształcenie danych nie tylko w interaktywne raporty, ale i w porywające opowieści. Dane z narracją zbudowaną wokół nich są w stanie skuteczniej przyciągnąć uwagę odbiorców i przynieść o wiele lepsze rezultaty niż same liczby czy nudne statystyki. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę w 2022 roku.

BI i mobilna analityka

Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej przyspieszyła zwrot w kierunku przyjaznych dla urządzeń mobilnych platform analitycznych i BI. Obecnie firmy na całym świecie chcą, aby ich pracownicy i klienci mogli mieć dostęp do danych i analiz z dowolnego miejsca na świecie. Z opublikowanych przez serwis Mordor Intelligence danych wynika, że wartość mobilnego rynku BI przekroczy 20 miliardów dolarów do 2024 roku. Szacuje się, że urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, będą stanowić ponad 72% ruchu w Internecie. Z tego względu wdrożenie przyjaznych dla urządzeń mobilnych platform BI w całej organizacji ma jeszcze większy sens biznesowy w 2022 roku.

Jaka przyszłość czeka Business Intelligence w 2022?

Biorąc pod uwagę obecne zmiany w trendach BI, można założyć, że cyfrowe sposoby komunikacji, takie jak social, mobile i web, staną się głównym nurtem w analityce biznesowej. Analityka prowadzona w wirtualnym środowisku odnotuje ogromny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat. O przewadze konkurencyjnej firm zadecyduje z kolei umiejętne wdrożenie systemów wspierających agregowanie, segmentację i wizualizowanie danych, takich jak Microsoft Power BI z uwzględnieniem sprawnego zarządzania danymi oraz ich jakością.