Business Intelligence (w skrócie BI), czyli analityka biznesowa to jeden z kluczowych czynników, który przesądza konkurencyjności firm. To właśnie dzięki niej zarząd, managerowie, jak i pracownicy niższych szczebli mają stały dostęp do ważnych informacji. Pozwalają one podejmować im trafne decyzje biznesowe. Dlaczego analityka biznesowa jest tak ważna dla prowadzenia biznesu? O tym w dalszej części artykułu.

Co to jest Business Intelligence?

Systemy Business Intelligence łączą kilka procesów ‒ umożliwiają gromadzenie i przechowywanie danych oraz zarządzanie analizą, a także wizualizowanie. W ten sposób złożone dane są przekształcane w czytelne i użyteczne informacje. Mogą one być następnie wykorzystywane do wspierania bardziej efektywnych strategicznie, taktycznych i operacyjnych procesów decyzyjnych.

Środowiska Business Intelligence składają się z różnorodnych technologii, aplikacji, procesów, strategii i produktów. Są one wykorzystywane w celu gromadzenia, analizowania, prezentacji i rozpowszechniania wewnętrznych i zewnętrznych informacji biznesowych. Można więc powiedzieć, że technologie Business Intelligence wykorzystują zaawansowaną statystykę i analitykę predykcyjną, aby pomóc przedsiębiorstwom w wyciąganiu wniosków z analizy danych, odkrywaniu wzorców i prognozowaniu przyszłych zdarzeń. Raportowanie Business Intelligence pojmowane w tym kontekście jest więc ciągłym, wieloaspektowym procesem dostępu do danych, ich eksploracji i udostępniania.

W czym pomaga Business Intelligence?

Eksplorowanie danych

Z pomocą narzędzi BI sortowanie dużych zbiorów danych przy użyciu baz danych, statystyk i uczenia maszynowego w celu identyfikacji trendów i ustalenia zależności jest o wiele prostsze i dokładniejsze.

Generowanie zapytań

Systemy BI ułatwiają generowanie zapytań o określone dane lub informacje z bazy danych.

Przygotowanie danych

Agregowanie i segmentowanie danych w celu przygotowania ich do dalszej analizy z wykorzystaniem systemów klasy BI przebiega niemal automatycznie. Eliminuje to ryzyko pomyłek.

Raportowanie

Dzięki BI możliwe jest udostępnianie decydentom analizy danych operacyjnych i finansowych. W ten sposób mogą oni łatwiej wyciągać wnioski i podejmować trafne decyzje.

Benchmarking

Business Intelligence pomaga również w porównywaniu bieżących procesów biznesowych i metryk wydajności z danymi historycznymi. Dzięki temu można śledzić wyniki wydajności w odniesieniu do najlepszych w branży.

Wizualizacja danych

Wizualna prezentacja danych w postaci wykresów i diagramów, ułatwiająca analizę i wyciąganie wniosków z wykorzystaniem narzędzi BI, takich jak Power BI, jest intuicyjna (choćby dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” czy możliwości generowania zapytań w języku naturalnym).

Narzędzia klasy BI

Nowoczesne systemy Business Intelligence kładą duży nacisk na praktycznie samoobsługową analizę. Umożliwiają osobom z nich korzystającym uzyskanie wglądu w kondycję firmy czy sytuację na rynku. Dodatkowo, możliwa jest też poprawa wyników dzięki kompleksowym narzędziom, metodom i procesom odkrywania danych.

Wartym uwagi narzędziem klasy BI jest Microsoft Power BI. Power BI umożliwia efektywną analizę danych w czasie rzeczywistym, co przekłada się na lepsze monitorowanie postępów w realizacji założonych celów. Co więcej, bieżący wgląd w firmowe dane, niezależnie od czasu i miejsca pracy, pozwala natomiast na podejmowanie trafniejszych decyzji w kontekście obsługi klienta, logistyki, marketingu czy sprzedaży. Intuicyjny interfejs zapewnia skuteczną analizę i wizualizację danych także osobom, które nie posiadają dużej wiedzy technicznej. Co ważne, tak opracowane zestawienia i raporty mogą być udostępniane innym członkom zespołu czy podmiotom zewnętrznym.