Z danych opublikowanych przez firmę SAP wynika, że firmy, które nie wdrożyły systemów do wizualizacji danych, spędzają nawet do dziewięciu godzin więcej nad analizą danych, trendów i korelacji zachodzących pomiędzy nimi. Korzystanie z nowoczesnych systemów do analizy danych, takich jak Power BI, pozwala więc nie tylko racjonalnie zarządzać czasem pracy, ale też optymalizować koszty.

Wdrożenia systemów BI

Nowe technologie są nierozerwalnie powiązane z rozwojem współczesnych firm. Także i przetwarzanie oraz analiza danych stały się istotnym elementem efektywnego funkcjonowania środowiska biznesowego. Skąd taki trend? Agregowane codziennie dane dotyczą każdego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstw. Z tego względu dają one wgląd w kondycję firm, ułatwiają realizację przyjętej strategii i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Wdrożenie systemów klasy Business Intelligence pozwala więc na zwiększanie wydajności, wyciągnie użytecznych wniosków biznesowych oraz zdecydowanie zwiększa przewagę nad konkurencją. Poza tym systemy BI ulepszają proces zarządzania relacjami z klientami, pomagają racjonalizować wydatki, zwiększają efektywność prowadzonych działań marketingowych, a przez to pozytywnie wpływają na ROI.

Jakie korzyści osiągają firmy z wdrożenia systemów Business Intelligence?

Sam fakt posiadania surowych danych nie wnosi wartości dla przedsiębiorstwa. Tego stanu rzeczy nie zmieni także odpowiednia agregacja i segmentacja danych. Dopiero wdrożenie narzędzi BI oraz tych dedykowanych do wizualizacji danych, takich jak Power BI, realnie zwiększa możliwości analityczne firm.

Wśród kluczowych korzyści z wdrożenia systemów BI należy wskazać:

  • agregację danych w jednym miejscu z możliwością analizy w różnych zakresach i na rożnych poziomach szczegółowości,
  • łatwy przepływ danych i informacji pomiędzy pracownikami, jak i poszczególnymi wydziałami wewnątrz firmy,
  • stały dostęp do danych bez względu na czas i miejsce pracy,
  • możliwość obsługi systemu przez osoby nawet o mniejszej wiedzy technicznej (Microsoft Power BI posiada intuicyjny kreator działający na zasadzie „przeciągnij i upuść” oraz daje możliwość kierowania zapytań w języku naturalnym),
  • usprawnienie zarządzania poprzez szybkie i łatwe dostarczanie raportów osobom decyzyjnym.

Jak przebiega współpraca z EBIS w zakresie wdrożenia systemów BI?

Proces wdrożenia systemów BI przebiega w kilku etapach. Pierwszy z nich polega na szczegółowej analizie potrzeb danej firmy. Dbamy o to, aby dane pochodzące z każdego z systemów funkcjonujących wewnątrz organizacji oraz te dostarczane przez systemy zewnętrzne, mogły zostać użyte w procesach analizy i służyły do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Następnie definiujemy możliwe scenariusze rozwiązań i określamy wymagania, które mają być spełnione przez system BI. Kładziemy także duży nacisk na poprawne przygotowanie hurtowni danych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa i reguł backupu. Po etapie wdrożenia zapewniamy użytkownikom szkolenie oraz pełne wsparcie posprzedażowe.

Jeśli masz pytania dotyczące wdrożenia systemu Business Intelligence w Twojej firmie, skontaktuj się z nami i poznaj dedykowaną dla Twojej firmy ofertę. Nasi konsultanci czekają na Twój wiadomość!