Analiza danych pochodzących z kampanii marketingowych to złożony proces. Jedna błędna liczba może bowiem prowadzić do złej interpretacji prowadzonych działań. W tym kontekście pojawia się szereg problemów – jak otrzymać wysokiej jakości dane do analizy? Jak sprawić, by proces analizy był jak najbardziej przejrzysty? Jak prawidłowo mierzyć dane, by ocenić efektywność kampanii? Na szczęście z pomocą przychodzi Power BI oraz Power BI Sales and Marketing Analytics by EBIS.

Co to jest analiza marketingowa?

Analiza marketingowa jest to proces polegający na pozyskiwaniu informacji marketingowych oraz ich przetwarzaniu, mający na celu minimalizację ryzyka podczas podejmowania decyzji związanych z obecnością przedsiębiorstwa na rynku. W toku analizy otrzymywane są informacje zwrotne, dzięki którym możliwe jest wyciąganie racjonalnych wniosków i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Są one również potrzebne do analizy poprzednich działań, a następnie sformułowania lub zmiany strategii. Aby jednak uzyskać informacje zwrotne, należy najpierw zebrać dane, na których może bazować analiza marketingowa.

Jak uniknąć pułapek i poprawnie analizować dane marketingowe w Power BI? Oto kilka wskazówek:

  1. Przejrzystość danych – zanim przystąpimy do analizy w Microsoft Power BI, musimy mieć pewność, że zagregowane dane są odpowiednio przygotowane – nie ma w nich duplikatów, a zakres dat, z których pobieramy dane, odpowiada postawionym problemom badawczym.
  2. Szukanie relacji – skuteczność kampanii marketingowych w dużej mierze zależy od znajomości potrzeb i zachowań grupy odbiorców. Analizując dane, należy więc szukać relacji i zależności, które pozwolą nam lepiej targetować reklamy oraz precyzyjniej formułować treści.
  3. Punkt odniesienia – jeśli chcemy wiedzieć, czy prowadzone działania marketingowe są skuteczne, musimy mieć punkt odniesienia. Wynikiem analiz nie powinny być tylko same raporty, lecz także wnioski i rekomendacje.
  4. Wizualizacja danych – brak odpowiedniej wizualizacji danych powoduje, że sama analiza jest nie tylko mało interesująca, ale przy tym często i niezrozumiała.

Przed rozpoczęciem analizy danych marketingowych lepiej jest dowiedzieć się, z jakimi danymi będziemy mieć do czynienia. Porównanie różnych metryk lub wybór niewłaściwych, może być mylący lub po prostu bezużyteczny.

Analiza marketingowa w Power BI

Proces analizy znacznie ułatwia korzystanie z nowoczesnych narzędzi takich jak Microsoft Power BI. Korzystając z nich, możemy w szybki i prosty sposób zagregować wszystkie dane dotyczące kampanii, odpowiednio je posegmentować i na bieżąco śledzić – z poziomu urządzeń mobilnych, jak i komputerów stacjonarnych.

W EBIS doskonale zdajmy sobie sprawę, jak ważna jest analiza danych marketingowych. Dlatego opracowaliśmy Power BI Sales and Marketing Analytics by EBIS – kompleksowy produkt marketingowy do Twojej firmy. Zapewnia on szybką i sprawną integrację systemów marketingowych, autorskie konektory, pre definiowane raporty, analizę skuteczności poszczególnych kanałów marketingowych oraz analizę CPO. Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem takiego rozwiązania w swojej firmie – zapraszamy do kontaktu!