Analiza danych odgrywa dziś niezwykle ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju firm. Z pomocą nowoczesnych narzędzi klasy Business Intelligence, takich jak Microsoft Power BI, agregowanie, segmentowanie i wizualizowanie danych staje się o wiele prostsze i dostępne praktycznie dla wszystkich pracowników. Jeśli zastanawiasz się, czy system Power BI jest odpowiedni dla Twojej firmy, to koniecznie poznaj 5 powodów, dla których warto go wdrożyć.

1. Szybki proces implementacji Power BI

Proces konfiguracji Microsoft Power BI jest stosunkowo prosty i nie zajmuje wiele czasu. Dołączone pulpity menadżerskie dla takich usług jak Salesforce, Google Analytics czy Microsoft Dynamics pozwalają na szybkie pozyskiwanie informacji z analizowanych danych. Co ważne, na architekturę systemu Power BI składają się:

  • aplikacja desktopowa (Power BI Desktop) – która służy do przetwarzania danych, tworzenia raportów i wizualnej prezentacji danych. W połączeniu z Power BI Pro umożliwia udostępnianie stworzonych projektów członkom zespołu oraz innym osobom, przez co podejmowane decyzje opierają się na faktach, a nie na domysłach;
  • aplikacja chmurowa (Power BI Service) –  umożliwiająca budowę raportów i ich udostępnianie pomiędzy użytkownikami. Jest to wersja programu dostępna w chmurze, która pozwala na zaciąganie danych i pracę na nich bez potrzeby instalacji oprogramowania;
  • aplikacja mobilna (Power BI App / Mobile) – gwarantująca wygodne przeglądanie danych i interakcję z nimi w dowolnym miejscu i czasie. Jest to wersja programu przeznaczona na telefony i tablety.

2. Redukcja kosztów

Firmy, które zdecydowały się już na wdrożenie Power BI przyznają, że doprowadziło to do znacznej redukcji kosztów w ich organizacji. Jest to możliwe, ponieważ z pomocą nowoczesnych systemów do analizy danych cały proces analizy przebiega o wiele sprawniej i może być wykonywany również przez pracowników, którzy nie posiadają dużej wiedzy technicznej. Szybszy, dokładniejszy i bardziej kompleksowy dostęp do informacji oznacza z kolei możliwość podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych. To natomiast przekłada się bezpośrednio na stabilny rozwój firmy i wzrost dochodów. Co równie ważne, Microsoft Power BI jest w skalowalny – od pojedynczych osób do całej organizacji.

3. Usprawniona dystrybucja i współdzielenie danych

Po wdrożeniu systemu, zamiast wysyłać duże pliki drogą mailową lub umieszczać je na współdzielonym dysku, udostępnianie raportów i wizualizacji odbywa się z pomocą systemu Microsoft Power BI. Wszystkie zagregowane dane są odświeżane przy każdej aktualizacji bazowego zbioru danych. Osoby korzystające z systemu mają więc stały dostęp do kluczowych danych i mogą na bieżąco monitorować efekty swojej pracy.

4. Bezpieczeństwo danych w Microsoft Power BI

Wszystkie dane, które przetwarzane są z pomocą Microsoft Power BI, są chronione dzięki wiodącym w branży funkcjom bezpieczeństwa. Mowa tu o oznaczaniu wrażliwości, szyfrowaniu typu end-to-end i monitorowaniu dostępu w czasie rzeczywistym. Ochrona danych zapewniona jest niezależnie od wielkości posiadanej bazy, źródła pochodzenia danych, ilości osób zaangażowanych w proces analizy, lokalizacji firmy czy ilości partnerów, którym udostępniane są wyniki analiz.

5. Intuicyjny i przyjazny dla użytkowników interfejs Power BI

Interfejs Microsoft Power BI został stworzony przede wszystkim z myślą o użytkownikach końcowych. W ramach usługi otrzymujemy dostęp do zaawansowanych modeli, które przekładają się na łatwość tworzenia interaktywnych raportów. Co ważne, użytkownicy mogą generować zapytania w języku naturalnym i korzystać z funkcjonalności „przeciągnij i upuść”. Dzięki Microsoft Power BI znika więc problem w postaci konieczności czekania na wyniki pracy działu IT za każdym razem, gdy potrzebujemy wyciągnąć z agregowanych danych potrzebne nam informacje.