Wiele firm korzysta z narzędzi pomagających w zbieraniu danych biznesowych i sprzedażowych, np. Salesforce. Jednak samo pozyskanie danych bez właściwej analizy na wiele się nie zda. Dlatego warto skorzystać z systemu Power BI, który pomoże wyciągnąć dodatkową wartość z zebranych danych.

Salesforce i Power BI – czy współdziałają?

Salesforce to narzędzie, które wspiera zarządzanie relacjami z klientami, a także pomaga zarządzać danymi sprzedażowymi. Dzięki wykorzystaniu go firmy mogą zyskać dostęp do wielu cennych danych sprzedażowych. Jednak aby wyciągnąć z tych danych jak najwięcej, warto dobrze je przeanalizować, a w tym pomocne jest narzędzie Microsoft Power BI.

Czym jest Microsoft Power BI?

Microsoft Power BI to system klasy business intelligence służący do pogłębionej analizy danych biznesowych. Pomaga zarówno w samej analizie różnych zbiorów danych, jak i tworzeniu rozbudowanych i przejrzystych raportów. Wykorzystanie danych z Salesforce w Power BI pozwala w ramach jednego narzędzia połączyć dane sprzedażowe z danymi pozyskiwanymi z innych źródeł.

Dane z Salesforce można zaimportować w Power BI np. dzięki aplikacji szablonu Salesforce Analytics for Sales Manager. Dzięki temu połączeniu można w ramach Power BI analizować dane takie jak:

  • standardowe obiekty Salesforce, w tym potencjalni klienci (leady),
  • założone konta,
  • pozyskane kontakty,
  • szanse na zamknięcie sprzedaży,
  • a także niestandardowe, samodzielnie zdefiniowane obiekty, dostosowane pod typ prowadzonego biznesu.

Analiza danych sprzedażowych Salesforce w Power BI

Po zaimportowaniu danych sprzedażowych z Salesforce do Power BI w ramach narzędzia dostępne są różne pulpity nawigacyjne – menedżer sprzedaży, konta, potencjalni klienci.

Microsoft Power BI zapewnia całkowitą analizę sprzedaży w danym okresie. Dzięki temu dowiesz się m.in. jaki jest szacowany przychód na podstawie obecnych otwartych szans sprzedażowych. Poznasz też jak kształtują się pozycje szans sprzedażowych w lejku sprzedażowym, a także jak każdy jego etap wpływa na cały proces sprzedaży.

Dzięki analizie leadów w ramach Power BI możesz zobaczyć, ilu masz potencjalnych klientów i z jakich źródeł pochodzą, które z nich są najbardziej opłacalne, ilu z nich zostało zakwalifikowanych w ostatnim czasie jako szanse sprzedażowe, a także jak przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi etapami lejka sprzedażowego. Poznasz także prawdopodobieństwo konwersji leadów z poszczególnych źródeł.

Z kolei analiza kont (czyli obecnych klientów) pozwala określić, jakie działania podejmują, które z nich są najbardziej dochodowe. Dzięki temu możliwa jest, chociażby segmentacja na te, które mają największy potencjał do kolejnej sprzedaży i na których warto się mocniej skoncentrować.

Power BI i Salesforce, lepsze efekty

Power BI umożliwia także – na podstawie zaimportowanych danych z Salesforce – mierzenie efektywności przedstawicieli handlowych, a także zbadanie, ile przewidywanych szans sprzedażowych przypada na konkretną osobę.

Pozyskanie danych sprzedażowych z Salesforce oraz ich analiza w ramach Power BI może skutecznie pomóc w ocenie trendów i prognozowaniu zachowań zakupowych konsumentów i przyszłej sprzedaży. Znacznie pomaga też w optymalizacji i zwiększeniu skuteczności procesów, w tym procesu sprzedaży, a także podniesieniu jakości obsługi klienta.