Z rynkowych analiz wynika, że 12 z 23 największych firm z sektora farmaceutycznego w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęło dwucyfrowy wzrost. Co ciekawe, aż pięć z nich przekroczyło o blisko 50% wzrost przychodów w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. Duży wzrost nie ograniczał się wyłącznie do firm wprowadzających na rynek produkty przeciwko COVID-19. Takie firmy jak Vertex (22%), Bayer (14%) i Takeda (13%) również w analizowanym okresie mogły pochwalić dwucyfrowymi wzrostami nawet bez czerpania korzyści z leków i szczepionek przeciw COVID-19. Jak widać na przykładzie powyższych danych, rynek farmaceutyczny rozwija się prężnie. Co zrobić, aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki? Tego dowiesz się z poniższego case study Dr.Max.

Dr.Max poznaj naszego klienta

Dr.Max jest jedną z największych sieci aptek w Europie Środkowej. W każdym kraju, w którym prowadzi działalność, dąży do poprawy poziomu dostępnej opieki zdrowotnej poprzez zagwarantowanie dostępu do szerokiego asortymentu leków, suplementów, kosmetyków i usług aptecznych.

Ilość codziennie generowanych danych, złożoność biznesu i skomplikowana logika sprawiły, że Dr.Max szukał kompleksowego narzędzia usprawniającego codzienną pracę. Po wstępnej ocenie okazało się, że całość procesów może być z powodzeniem odwzorowana w Power BI.

Jakie wyzwania musieliśmy pokonać?

„Postanowiliśmy znaleźć zewnętrznego partnera z dużym know-how, który mógłby nam pomóc we wdrożeniu. Jednym z pierwszych wyzwań, jakie postawiliśmy przed EBIS, był problem ze specjalnie obliczonym wskaźnikiem dla raportu cross-selling. To było jak test kwalifikacyjny dla specjalistów z EBIS. Od tego momentu szliśmy dalej razem” – wyjaśnia Sebastian Gonet, CFO/Członek Zarządu Dr.Max.

W miarę postępu prac pojawiła się potrzeba obniżenia czasu odświeżania modelu danych. Model opierał się na plikach przechowywanych w SharePoint, a ich transformacja była możliwa jedynie poprzez Power Query. Nowym wymogiem i priorytetem stało się unowocześnienie tego procesu.

„Bazując na doświadczeniach firmy EBIS, zdecydowaliśmy się na migrację modelu do środowiska Microsoft Azure. Dzięki temu nadal mogliśmy korzystać z SharePoint do procesów przepływu danych. Wynikiem tej zmiany była następnie możliwość zastosowania nowych transformacji do SQL i Power Query, co jeszcze bardziej skróciło czas odświeżania modelu” – relacjonuje Sebastian Gonet.

Kluczowe korzyści wynikające ze współpracy

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia Microsoft Power BI przedstawiciel Dr.Max wskazał możliwość tworzenia nowych raportów w obszarach sprzedaży, magazynu, zakupów czy systemów prowizyjnych, bez obaw o ich optymalizacje. Dzięki takim narzędziom jak wykorzystanie mechanizmu translacji metadanych oraz tworzenie predefiniowanych skórek raportów ujednolicone zostały raporty wewnętrzne.

„Gwarantowanie naszym klientom najwyższego poziomu usług i produktów to te same cechy, których oczekujemy zarówno od technologii, jak i od partnerów, których wybieramy. W realizacji naszych celów pod względem technologicznym Power BI okazał się najlepszym lekarstwem. Zaraz potem rozmowy z EBIS i ich doświadczenie pozwoliły nam zaufać im jako naszemu partnerowi w tej podróży. Patrząc teraz wstecz jesteśmy głęboko zadowoleni ze współpracy z EBIS. Profesjonalne podejście, skrupulatność i konsekwencja w działaniu spełniły wszystkie nasze oczekiwania. Trudno znaleźć partnera, który podchodzi do projektów z tak dużym zaangażowaniem. Współpraca z EBIS pozwoliła nam poszerzyć horyzonty, wejść na wyższy poziom w raportowaniu naszej codziennej pracy. Oprócz bieżących zadań wdrożeniowych mogliśmy liczyć na dodatkową wiedzę przekazywaną nam w ramach warsztatów, ale także codziennych spotkań, także tych ad hoc”.

Dla nas taka rekomendacja oznacza tylko jedno – gwarancję satysfakcji Klienta oraz maksymalne dopasowanie funkcjonalności Power BI do realnych potrzeb tego biznesu. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Dr.Max podczas wdrożenia Microsoft Power BI – podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Zachęcamy także do przeczytania całego case study dotyczącego naszej współpracy z Dr.Max.